MATRIX-OHJELMAT

mManual Matrix on pienten ja keskisuurten yritysten sekä yritysverkostojen
liiketoimintatiedon verkkohallintaan suunniteltu ohjelmisto - helposti omaksuttava askel sähköisen liiketoiminnan käyttöönottoon ja kehittämiseen.

mManual Matrix -ohjelmat tukevat yrityksen liiketoimintaa koko tuotteiden elinkaaren tuotekehityksestä loppukäyttäjälle.

Ohjelmilla voi
- tehostaa yrityksen laadunhallintaa,
- hallita materiaalin kulkua ja tuotantoa,
- hoitaa tilaus-, toimitus- ja laskutustapahtumia,
- laatia ohjeaineistosta,
- luoda sähköiset yhteydet alihankkijoihin ja jälleenmyyjiin kautta maailman,
- viestiä tuotteista ja palveluista jne.

Yhteistä ohjelmille on tuttu selain käyttöliittymänä ja toiminta internetin tai intranetin kautta.
Tieto on kaikkien sitä tarvitsevien - ja sen käyttöön oikeutettujen - saatavilla ajasta ja käyttöpaikasta riippumatta. Yritys pitää tiedot ajan tasalla itse helppokäyttöisillä käyttöliittymillä.

mManual Matrix koostuu joukosta itsenäisiä valmisohjelmia ja niitä täydentävistä yrityskohtaisista sovelluksista. Ohjelmat on mahdollista toimittaa yrityksen omaan graafiseen ilmeseen mukautettuna.

Yhtenevän rakenteensa ansiosta yksittäiset mManual Matrix -ohjelmat voi ottaa käyttöön vaiheittain - rakentaa osista haluttu kokonaisuus. Ketään ei heti alkuun lannisteta ohjelmien liian monimutkaisilla tai sillä hetkellä tarpeettomilla ominaisuuksilla.